Print

G4S tilbyder ISO certificerede sikkerhedsløsninger

G4S' sikkerhedsløsninger er certificerede efter ISO 9001:2015 - dette for at sikre vores kunder en høj kvalitet.

ISO 9001 certificeringen er baseret på en international standard, som vurderer G4S’ evne til at opfylde krav fra kunder, myndigheder samt egne krav.

Certificeringen dækker G4S sikkerhedsløsningerne videoovervågning, adgangskontrolanlæg, brandsikringsanlæg, tyverialarmer, låse samt vagt- og livvagtydelser samt leverandørrådgivning. Certificeringen sikrer desuden, at Sikkerhedsstyrelsens krav til EL-installationer (KLS) og Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts krav til brandsikringsanlæg er opfyldt.

Med certificeringen er der garanti for, at G4S følger branchens kravsspecifikationer, som er udarbejdet af Forsikring & Pension, Rigspolitichefens Forebyggelsesenhed, Finansrådet, Politidirektørforeningen, Sikkerhedsbranchen og Tekniq - og at G4S' konstant forbedrer sine forretningsgange.

Certificeringen sikrer god rådgivning og at den rigtige løsning bliver valgt, installeret og serviceret korrekt - samt at hele processen bliver udført af et kompetent og veluddannet personale.

G4S bliver hvert år kontrolleret af den uafhængige certificeringsvirksomhed Intertek DIC A/S samt af Sikkerhedsbranchen. Desuden foretager G4S løbende intern kontrol for at sikre, at vores kunder altid får den korrekte løsning.

Når du vælger G4S som leverandør, er du sikker på at handle med en professionel og seriøs sikkerhedsleverandør – både når det gælder rådgivning, produkter, ydelser og uddannelse af vores medarbejdere samt overholdelse af branchens etiske regler og gældende lovgivning.


Her kan du åbne Sikkerhedsbranchens værktøjer, som er lavet i forbindelse med ITV-certificeringen:

ITV-lovgivningen i skemaform

ITV-specifikation - Teknisk standard

ITV-politik skabelon

Vejledning til ejer af ITV-anlæg