Print

Privatlivspolitik

Håndtering og opbevaring af data

Hos G4S går vi op i at behandle og beskytte dine private oplysninger på en ordentlig måde. Derfor lever vi selvfølgelig op til gældende dansk lovgivning, herunder Databeskyttelsesloven - dvs. Lov nr. 502 af 23. maj 2018 samt EU's databeskyttelsesforordning, (EU) 2016/679 af 27. april 2016. 

Behandling og videregivelse af oplysninger
G4S behandler almindelige persondata f.eks. navn, adresse, CPR-nummer, e-mail og betalingsoplysninger.

Retten til at behandle disse oplysninger har G4S, da det er en nødvendighed for at kunne administrere og opfylde aftaler og kontrakter.

G4S udleverer som udgangspunkt ikke dine persondata til nogen, men kan i særlige tilfælde, f.eks. ved brug af en underleverandør, videregive disse. Endvidere kan dine oplysninger videregives til f.eks. myndigheder eller kreditoplysningsbureauer, såfremt det er påkrævet jf. dom eller gældende lovgivning. 

Alle G4S medarbejdere er politigodkendt og omfattet af en tavshedspligt. Det betyder, at når du får besøg af en af vores medarbejdere, vil alle oplysninger vi måtte have tilgang til blive behandlet fortroligt. 

Opbevaring
G4S opbevarer dine persondata så længe, det er nødvendigt for at opfylde den aftale, som du har indgået med os. 

Hvis du en dag ikke ønsker at have en aftale med os længere, så slettes dine persondata fem år efter, at aftalen er ophørt. Dog gemmer vi dine persondata kortere eller længere tid, såfremt der lovgivningsmæssigt er krav herom.

Sikkerhed
G4S opbevarer dine data så forsvarligt som muligt, idet vi løbende foretager de tekniske og organisatoriske tiltag, der kræves for at sikre dine data. 

Vi bestræber os på at beskytte dine data mod adgang fra uautoriserede personer, tab, destruktion, manipulation og anden tilgang, der ikke er autoriseret. 

Selvom vi gør vores bedste i forhold til at sikre dine data, så kan vi dog ikke garantere, at disse er beskyttet mod ondsindede angreb fra personer med kriminelle hensigter. Dette kan være personer, som på ulovlig vis har held til at omgås sikkerhedsforanstaltninger og skaffe sig adgang til overførsel af informationer og data.

Din ret til indsigt og sletning
Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi har om dig. 

Du har ret til at bede os om at rette urigtige eller vildledende oplysninger, vi har om dig.

Du har ret til at bede os om at slette eller blokere oplysninger, vi har om dig, såfremt G4S ikke har grund til at opbevare disse - se afsnittet “Opbevaring”.

Hvis du ønsker at benytte dig af ovenstående rettigheder, skal du henvende dig via denne formular.

Klage
Såfremt du ønsker at klage over G4S' håndtering af dine data, kan du kontakte Datatilsynet på e-mail adressen dt@datatilsynet.dk.

Datatilsynets hjemmeside kan du finde yderligere oplysninger.